Tarih Notları

Bu çalışmada, ünlü şarkiyatçı Bernard Lewis'in kaleminden çıkan, Tarihçiliğe ve Tarih ilmine dâir incelikli unsurların yer aldığı Tarih Notları adlı kitabın incelemesine yer verilmiştir.
Anahtar Kelimeler:

Tarih, Tarihçilik, Akademik Evren

___

  • Bernard Lewis Buntzie Ellis Churchill, Tarih Notları: Bir Orta Doğu Tarihçisinin Notları, çev. Çağdaş Sümer, Ankara: Arkadaş Yay., 2014.