Cenker Korhan DEMİR

ORDULAR ARAP AYAKLANMALARINA NEDEN FARKLI TEPKİ VERDİLER? SİLAHLI KUVVETLERİN KARARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

WHY ARMIES REACTED DIFFERENTLY TO THE ARAB UPRISINGS? DYNAMICS AFFECTING THE DECISION OF MILITARY

Ortadoğu Etütleri

2016-Cilt: 8 - Sayı: 1

26-57

Kurumsallaşma, Profesyonelleşme, Arap Ayaklanmaları, Silahlı Kuvvetler, Sivil Asker İlişkileri.

Institutionalism, Professionalism, Arab Uprising, Armed Forces, Civil Military Relations

5624