Ulusal Güvenlik Hizmeti ve Savaşın Sevk ve İdaresi Kapsamında Askerlik Kurumunun ve Subaylık Mesleğinin Analizi: Dünyada ve Türk Toplumunda Askerliğe Bakış

Bu çalışma, tehditler ve sonrasındaki savaşlar balgamında insanların ve onların oluşturduğu toplumların güvenlik ihtiyacının belirmesi ve bunun sonucunda güvenliğin sağlanması maksadıyla ortaya çıkan askerlik kurumunun ve subaylık mesleklerinin analizi üzerinde durmaktadır. Askerlik kurumunun ve subaylık mesleğinin daha kolay anlaşılmasını sağlamak maksadıyla, dünyada ve Türk toplumunda askerliğe bakış açıları da makalede incelenmektedir. "Gruplar arasındaki şiddet içeren çatışmalar" olarak tanımlanabilen "savaşların" ortaya çıkısı ile birlikte, güvenliği sağlayacak kurumlar olarak "askerî kurumlar" yani "Silahlı Kuvvetler" ortaya çıkmıştır. Silahlı Kuvvetlerin belkemiğini oluşturan subay kadroları ise basta bir profesyonelleşme ve uzmanlık alanı olarak belirmiş, ardından ise bir "meslek" halini almıştır. Silahlı Kuvvetlerin kurumsallaşması ile birlikte, içinde yaşanılan sivil toplum ile olan etkileşim neticesinde "sivil-asker iliksileri" kavramı da incelenmesi gereken önemli bir alan olarak belirmiştir. Halihazırda "toplumun askerliğe bakısı" konusunda dünya literatüründe genel olarak geçerli olan kalıp yaklaşımlar mevcut olmakla birlikte, ülkelerin kültürlerine göre farklılaşan "askerliğe bakış açılarının" olması da doğaldır. Bu kapsamda; Türk toplumunda askerlik ve subaylık ve Türk toplumunun askerlik mesleğine bakısı da çalışmada incelenen konular arasında yer almaktadır.

Analysis of Military Institution and Occupation as Officers within the Framework of National Security Service and Management of War

Bu çalışma, tehditler ve sonrasındaki savaşlar balgamında insanların ve onların oluşturduğu toplumların güvenlik ihtiyacının belirmesi ve bunun sonucunda güvenliğin sağlanması maksadıyla ortaya çıkan askerlik kurumunun ve subaylık mesleklerinin analizi üzerinde durmaktadır. Askerlik kurumunun ve subaylık mesleğinin daha kolay anlaşılmasını sağlamak maksadıyla, dünyada ve Türk toplumunda askerliğe bakış açıları da makalede incelenmektedir. "Gruplar arasındaki şiddet içeren çatışmalar" olarak tanımlanabilen "savaşların" ortaya çıkısı ile birlikte, güvenliği sağlayacak kurumlar olarak "askerî kurumlar" yani "Silahlı Kuvvetler" ortaya çıkmıştır. Silahlı Kuvvetlerin belkemiğini oluşturan subay kadroları ise basta bir profesyonelleşme ve uzmanlık alanı olarak belirmiş, ardından ise bir "meslek" halini almıştır. Silahlı Kuvvetlerin kurumsallaşması ile birlikte, içinde yaşanılan sivil toplum ile olan etkileşim neticesinde "sivil-asker iliksileri" kavramı da incelenmesi gereken önemli bir alan olarak belirmiştir. Halihazırda "toplumun askerliğe bakısı" konusunda dünya literatüründe genel olarak geçerli olan kalıp yaklaşımlar mevcut olmakla birlikte, ülkelerin kültürlerine göre farklılaşan "askerliğe bakış açılarının" olması da doğaldır. Bu kapsamda; Türk toplumunda askerlik ve subaylık ve Türk toplumunun askerlik mesleğine bakısı da çalışmada incelenen konular arasında yer almaktadır.