Şevket ŞEKER

İran ve Suudi Arabistan Dış Politikasında Enerjinin Etkisi

The Effect of Energy on the Foreign Policy of Iran and Saudi Arabia

Ortadoğu Etütleri

2022-Cilt: 14 - Sayı: 1

109-140

İran, Suudi Arabistan, Petrol, Doğalgaz, Bölgesel Rekabet

Iran, Saudi Arabia, Oil, Natural Gas, Regional Competition

5814