Abdullah AÇIK, Sadık Özlen BAŞER

Deniz Yoluyla Kömür Taşımacılığında Ölçek Ekonomileri: İSDEMİR Limanı Örneği

Economies of Scale in Seaborne Coal Transportation: A Case Study of İSDEMİR Port

Journal of Transportation and Logistics

2017-Cilt: 2 - Sayı: 2

11-20

Ölçek Ekonomisi, Dökme Yük Taşımacılığı, Kömür Ticareti

Economies of Scale, Bulk Transportation, Coal Trade

9049