Benzer Makaleler

Kurumsal Bakım Çalışanlarının Gözünden Bakım Emeği ve Pandemi Sonrası Uzun Dönemli Yaşlı Bakımı: Niteliksel Bir Araştırma

Çalışma ve Toplum

Başak AKKAN, Cemre CANBAZER ŞANLI

Pnömoni Tanılı Çocuk Hastanın Gordon’un Fonksiyonel Sağlık Örüntülerine Göre Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu

Güncel Hemşirelik Araştırmaları Dergisi

Hüseyin Emre TOSUN, Raziye ÇELEN

Journal of Experimental and Clinical Medicine

Tülin Akarsu AYAZOĞLU

Yoğun bakım ünitesinde intraabdominal enfeksiyonlar

Journal of Experimental and Clinical Medicine

Tülin Akarsu AYAZOĞLU

Hemşirelik sürecinin evrimsel gelişimi hemşirelik süreci

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi

Meryem Türkan ERER, Meltem AKBAŞ, Gülay YILDIRIM

Güneş Enerjisi Sistemlerinde Yenilikçi ve Akıllı Bakım Onarım

Journal of Information Systems and Management Research

Serkan SAVAŞ, Kazım DURAKLAR, Oğuzhan Alaattin ÇINAR, Mustafa KOÇ, Ali TURAN, Uğur USLU, Abdullah Said DOĞANAY, Orhan Gazi ÖZCEYHAN, Muhammed Yasin DESTAN, Hüseyin DUŞBUDAK

Yoğun Bakım Deliryumunun Erken Tespitinde Rekalibre PRE-DELIRIC Modelinin Prospektif Değerlendirilmesi

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi

Öznur ERBAY DALLI, Gülbahar ÇALIŞKAN, Yasemin YILDIRIM, Nermin KELEBEK GİRGİN

YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE ACİNETOBACTER BAUMANNİİ ENFEKSİYONU GELİŞİMİNE YOL AÇAN RİSK FAKTÖRLERİ ilE BULAŞMA YOLLARI

Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi

Sibel TURAN ÇAKIR, Nuray ENÇ, Önder ERGÖNÜL