Elif TAŞLIBEYAZ, Aslan GÜLCÜ

Ortaöğretim Öğrencilerinin Bilgisayar Destekli Matematik Öğretimi Hakkındaki Görüşleri

Secondary School Students’ Views on Computer Assisted Mathematics Instruction

Kuramsal Eğitimbilim Dergisi

2013 - Cilt: 6 - Sayı: 3

408 - 422

bilgisayar destekli öğretim, bilgisayar, matematik, Mathematica

computer assisted instruction, computer, mathematics, Mathematica

26 12

Benzer Makaleler

Hüseyin Tevfik Pasha - The Inventor of ‘Linear Algebra’

Osmanlı Bilimi Araştırmaları

Gert SCHUBRİNG

Bir Günlüğüne Matematik Öğretmeni Olsaydım, Neler Yapardım/Yapmazdım: Öğrenci Görüşleri

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Kemal ALTIPARMAK, Mehmet Ali AKLAR, Gürcan DURSUN

Zihinsel Yetersizliği Olan Öğrencilere Tam Saatleri Ayırt Etme Becerisinin Öğretiminde Doğrudan Öğretim Modelinin Etkililiği

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi

Selma TUFAN, Demet TİRYAKİ, Banu ARSLANTEKİN

Matematik Öğrenme Yaklaşımları Ölçeği’nin (MÖYÖ) Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Mustafa İLHAN, Bayram ÇETİN, Mehmet Ali KILIÇ

İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Matematik Öğretimine Yönelik Öz-Yeterlilik İnançları Ölçeğinin Geliştirilmesi Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi

Cennet Göloğlu DEMİR, Şaban ÇETİN

ÇEVİRMENLİK EDİNÇLERİNİ GELİŞTİRME BAĞLAMINDA SOSYAL MEDYA VE DİJİTAL ÇEVİRİ ARAÇLARINI KULLANMALARINA YÖNELİK BİR İNCELEME: BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI İNGİLİZCE VE ÇEVİRMENLİK PROGRAMI ÖRNEĞİ

Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Burcu TÜRKMEN, Muhammed Zahit CAN

Teknolojinin Eğitimdeki Yeni Rolü: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Bakış Açıları

Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Bülent Tarman, Ahmet Baytak

Un-bordering Early Mathematics Pedagogy: Culture, Content, and Identity in Critical Professional Development

Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi

Patricia MARSHAL, Allison MCCULLOCH