Betül ÖZAYDIN, Mustafa Serkan GÜNBATAR, Nezih ÖNAL, Hasan ÇAKIR

ÖĞRETMEN YETİŞTİRME PROGRAMLARININ SİSTEMİK VE SİSTEMATİK DEĞERLENDİRİLMESİ

Öğretmen Yetiştirme Programlarının Sistemik ve Sistematik Değerlendirilmesi

Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama

2012 - Cilt: 2 - Sayı: 1

54 - 71

Program Değerlendirme, Program Değerlendirme Modelleri, Öğretmen Yetiştirme, Öğretmen Yetiştirme Programını Değerlendirme

40 31