Turgay ALAKURT, H. Tuğba ÖZTÜRK, Tuğra KARADEMİR, Burcu YILMAZ

MESLEKİ GELİŞİM BAĞLAMINDA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRENME DURUMLARININ İNCELENMESİ

INVESTIGATION OF THE LEARNING SITUATIONS OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES TEACHERS IN THE CONTEXT OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT

Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama

2019 - Cilt: 9 - Sayı: 1

127 - 153

BT öğretmeni, sosyal öğrenme, öğrenme davranışları, mesleki gelişim

ICT teachers, social learning, learning behaviors, professional development

50 50