Yılmaz KARADENİZ

İran’da Nasırüddin Şah ve Muzafferüddin Şah Dönemlerinde İngiltere ve Rusya’ya Verilen İmtiyazlar (1848-1906)

Privileges Granted to England and Russia in Nasırüddin Shah and Muzafferüddin Shah Period in Iran (1848-1906)

Asia Minor Studies

2019-Cilt: 7 - Sayı: 2

231-243

İran, Kaçar Hanedanı, İngiltere, Rusya, Sermayedar

Persia, Nasiruddin Shah, Muzafferüddin Shah, England, Russia, Magnates, Privileges

10862