Benzer Makaleler

BİR NEGATİF İŞ DAVRANIŞI OLARAK ÜRETKENLİĞE AYKIRI DAVRANIŞLARIN İŞYERİNDE ÖRGÜTSEL ADALETSİZLİK VE AGRESİF DAVRANIŞ ALGILARI İLE İLİŞKİSİNDE PSİKOLOJİK GÜÇLENDİRME, BENLİK DEĞERİ VE SOSYAL BÜTÜNLEŞMENİN DÜZENLEYİCİ ROLÜNÜN İNCELENMESİ: OTİZM TANISI ALMIŞ ÇOCUK SAHİBİ ÇALIŞANLAR ÜZERİNE KARŞILAŞTIRM

Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi

Seçil Bal TAŞTAN

Spor Kulüpleri İçin Yeni Cezai Sorumluluk: Sporda Bahis Sahtekârlığı ve Şike Suçları

Terazi Hukuk Dergisi

Z. Özen İNCİ, Michael KUBICIEL

Omfalopagus Tipi Yapışık İkizlerde Anestezi Yönetimi: Bir Olgu Sunumu

Anestezi Dergisi

Aydın MERMER, Yasin TİRE, İbrahim AKKOYUN

TÜRKİYE’DE ÖĞRENCİ OMBUDSMANLIĞI: BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ

Ombudsman Akademik

Gizem GÜRAY

Küreselleşmenin Türk Vergi Sistemi Üzerindeki Etkileri

Vergi Dünyası Dergisi

Cansın DEĞİRMENCİOĞLU

Güney Afrika Cumhuriyeti’nde Apartheid rejim’den günümüze kürtaj Yasaları: Kürtaj haklarında eşitsizlikten eşitliğe (mi?)

Toplum ve Hekim

UMMAHAN YÜCEL

Demographic Properties of Civilians with Blast Injuries in Southeastern Anatolia Region

Turkish journal of emergency medicine (Online)

Ömer KAÇMAZ, RECEP DURSUN, HASAN MANSUR DURGUN, MEHMET AKDAĞ, MURAT ORAK, MEHMET ÜSTÜNDAĞ, Cahfer GULLOGLU

Short and Medium Term Results of Posterior Segmental Instrumentation and Posterolateral Fusion in Female Patients with Spondylolisthesis: A Clinical Trial

Meandros Medical And Dental Journal

ZAHİR KIZILAY, ABDULLAH TOPCU, Yavuz Selim AYDIN, Osman BERBER, HAKAN ÖZTÜRK