Mustafa AKDAĞ, Saniye ULU

DERGİLERDE YAYINLANAN HAKEM DENETİMLİ MAKALELERİN BİBLİYOMETRİK PROFİLİ: SELÇUK İLETİŞİM ÖRNEĞİ

BIBLIOMETRIC PROFILE OF THE ARTICLES WITH PEER REFEREEING PUBLISHED IN JOURNALS: SELÇUK COMMUNICATION SAMPLE

Selçuk İletişim

2015-Cilt: 9 - Sayı: 1

5-21

79 56

7
Benzer Makaleler