GAZETECİLER VE HALKLA İLİŞKİLER UYGULAMACILARI ARASINDAKİ GERGİN İLİŞKİNİN KODLARI: GAZETECİLER VE HALKLA İLİŞKİLER UYGULAMACILARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Öz Gazeteciler ile halkla ilişkiler uygulamacıları arasındaki gergin ilişki literatürde “aşk-nefret”, “tarihi öfke” gibi ifadelerle tanımlanmaktadır. Gazetecinin bir haber kaynağı olarak halkla ilişkiler uygulamacısına, halkla ilişkiler uygulamacısının ise kamuoyu ile iletişim kurmak için gazeteciye ihtiyacı vardır. Ancak bu birbirine bağımlı ilişkinin yapısı ve iki meslek grubu arasındaki çıkar çatışmaları ilişkiyi gergin ve karmaşık bir hale getirmektedir. Bu araştırma, iki meslek grubu arasındaki sorunları tespit etmeyi ve gazetecilerle halkla ilişkiler uygulamacılarının ilişkilerine bakışındaki farklılıkları ortaya koymayı hedeflemektedir. Bu amaçla Mayıs 2014'te İstanbul'da 12 gazeteci ve 12 halkla ilişkiler uygulamacısı ile derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda, gazetecilerle halkla ilişkiler uygulamacılarının ilişkiye yönelik algısının altı ana kategoride farklılaştığı belirlenmiştir. Bunlar ilişkiye bakışta farklılıklar, mesleğe bakışta farklılıklar, iş yapış biçiminde farklılıklar, habere bakışta farklılıklar ve gazetecilerin olumsuz tutumlarına yönelik algı farklılıkları olarak sıralanmıştır.

Kaynakça

Aronoff C (1975) Credibility of Public Relations for Journalists, Public Relations Review,1(2), 45–56.

Aslan K (2008) Değişen Teknolojiler ve Habercilikte İstihbarat, Anahtar Kitaplar, İstanbul. Bir A A (2003) PR tartışması sürüyor. http://arama.hurriyet.com.tr/arsivnews.aspx?id=168125, erişim tarihi: 22.01. 2013.

Bland M, Theaker A ve Wragg D W (2005) Effective Media Relations: How to Get Results, Kogan Page, London.

Callard H (2011) Attitudes and Perceptions of Newspaper Journalists Towards Public Relations Practitioners in New Zealand, Masters Thesis, Auckland University of Technology, School of Communication Studies, Faculty of Design and Creative Technologies, http://aut.researchgateway.ac.nz/bitstream/handle/10292/2547/CallardH.pdf?sequence=3&isAllowed=y, erişim tarihi: 10.02. 2013.

Cameron G T, Sallot L M ve Curtin P A (1997) Public Relations and the Production of News: A Critical Review and A Theoretical Framework. B R Burleson (ed.), Communication Yearbook 20, Routledge, Routledge, New York, 111–155.

Davis A (2006) Halkla İlişkilerin ABC'si. Mediacat Yayınları, İstanbul.

DeLorme D E ve Fedler F (2003) Journalists' Hostility Toward Public Relations: An Historical Analysis, Public Relations Review, 29, 99–124.

Dennis E E (1991) Challenge: Public Relations Manipulates the News. Everette E. Dennis, John C. Merrill (Eds.), Media Debates: Issues in Mass Communication, Longman Publishers, New York, 1991

Girgin A ve Özay S (2013) Haber Yazmak, Der Yayınları, İstanbul.

Greenslade R (2005) Would you like your news spun or opinionated?, The Telegraph, http://www.telegraph.co.uk/finance/2926547/Would-you-like-your-news-spun-or-opinionated.html, erişim tarihi: 14.04.2013.

Hohenberg J (1963) Gazetecilik Mesleği, Filiz Ofluoğlu (çev.), Ayrıntı Yayınları, İstanbul.

Hunt T ve Grunig J E (1994) Public Relations Techniques, Fort Worth, TX: Harcourt.

Ihlen Ø ve Pallas J. (2014). Meditization of Corporations, Knut Lundby (ed.), Mediatization of communication. Mouton de Gruyter, 423-441.

Johnston J (2013) Media Relations: Issues and Strategies. Sydney, Allen&Unwin.

Kadıbeşegil S (2001) Halkla İlişkilere Nereden Başlamalı?, MediaCat Yayınları, İstanbul.

Kaul V (2013) Journalism in the Age of Digital Technology, Online Journal of Communication and Media Technologies, 3 (1), 125-143.

Korap Özel E (2012) Yazılı Basın İşletmelerinin İçsel Pazarlama Sürecinde Çalışan Memnuniyeti, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir. Leeper K A (1996). Public Relations Ethics and Communitarianism: A Preliminary Investigation. Public Relations Review, 22(2), 163–179.

Neijens P ve Smit E. (2006) Dutch Public Relations Practitioners and Journalists: Antagonists No More, Public Relations Review, 32, 232–240.

Oktay M (1996) Halkla İlişkiler Mesleğinin İletişim Yöntem ve Araçları, Der Yayınları, İstanbul.

Peltekoğlu F B (1998). Halkla İlişkiler Nedir, Beta Yayınları, İstanbul.

Pincus D, Rimmer T, Rayfield, R E ve Cropp F (1993) Newspaper Editors' Perceptions of Public Relations: How Business, News, and Sports Editors Differ, Journal of Public Relations Research, 5(1), 27-45.

Sabuncuoğlu Z (2004) İşletmelerde Halkla İlişkiler, Alfa Akademi Yayınları. İstanbul.

Sallot L M ve Johnson E A (2006). Investigating Relationships Between Journalists and Public Relations Practitioners: Working Together to Set, Frame and Build the Public Agenda, 1991–2004, Public Relations Review, 32, 151–159. Seitel F P (2004) The Practice of Public Relations, Prentice Hall, New Jersey.

Sevencan F ve Çilingiroğlu N (2007) Sağlık Alanındaki Araştırmalarda Kullanılan Niteliksel Veri Toplama Yöntemleri, Toplum Hekimliği Bülteni, 26(1), 1-6.

Shaw, T ve White C (2004) Public Relations and Journalism Educators' Perceptions of Media Relations, Public Relations Review, 30 (4), 493–502.

Shin J H ve Cameron G T (2003a) The Potential of Online Media: A Coorientational Analysis of Conflict between PR Professionals and Journalists in South Korea, Journalism & Mass Communication Quarterly, 80 (3), 583-602.

Shin J H ve Cameron G T (2003b) Informal Relations: A Look At Personal Influence in Media Relations, Journal of Communication Management, 7 (3) 239-253.

Tekin, H. H. (2006). Nitel Araştırma Yönteminin Bir Veri Toplama Tekniği Olarak Derinlemesine Görüşme, İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi, 3 (13), 101-116. The Chartered Institute of Public Relations, www.cipr.co.uk, erişim tarihi: 18.01.2014.

Tilley, E ve Hollings J (2008) Still Stuck in “A Love-Hate Relationship”: Understanding Journalists' Enduring and Impassioned Duality Towards Public Relations, ANZCA08 Conference, Power and Place. Wellington, Link: https://www.massey.ac.nz/massey/fms/Colleges/College%20of%20Business/ Communication%0and%20Journalism/ANZCA%202008/Refereed%20Papers/Tilley_Hollings_ANZCA08.pdf, erişim tarihi: 12.03.2013.

Tokgöz, O. (2007). Temel Gazetecilik, İmge Kitabevi, Ankara. Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi, http://www.tgc.org.tr/bildirge.asp Erişim: 23.11.2014

White J ve Hobsbawm J (2007) Public Relations and Journalism, Journalism Practice, 1(2), 283-292.

Kaynak Göster

Bibtex @ { josc201089, journal = {Selçuk İletişim}, issn = {}, eissn = {2148-2942}, address = {}, publisher = {Selçuk Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {9}, pages = {22 - 54}, doi = {10.18094/si.61453}, title = {GAZETECİLER VE HALKLA İLİŞKİLER UYGULAMACILARI ARASINDAKİ GERGİN İLİŞKİNİN KODLARI: GAZETECİLER VE HALKLA İLİŞKİLER UYGULAMACILARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {Öksüz, Burcu and Korap Özel, Elif} }
APA Öksüz, B , Korap Özel, E . (2015). GAZETECİLER VE HALKLA İLİŞKİLER UYGULAMACILARI ARASINDAKİ GERGİN İLİŞKİNİN KODLARI: GAZETECİLER VE HALKLA İLİŞKİLER UYGULAMACILARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA . Selçuk İletişim , 9 (1) , 22-54 .
MLA Öksüz, B , Korap Özel, E . "GAZETECİLER VE HALKLA İLİŞKİLER UYGULAMACILARI ARASINDAKİ GERGİN İLİŞKİNİN KODLARI: GAZETECİLER VE HALKLA İLİŞKİLER UYGULAMACILARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA" . Selçuk İletişim 9 (2015 ): 22-54 <
Chicago Öksüz, B , Korap Özel, E . "GAZETECİLER VE HALKLA İLİŞKİLER UYGULAMACILARI ARASINDAKİ GERGİN İLİŞKİNİN KODLARI: GAZETECİLER VE HALKLA İLİŞKİLER UYGULAMACILARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". Selçuk İletişim 9 (2015 ): 22-54
RIS TY - JOUR T1 - GAZETECİLER VE HALKLA İLİŞKİLER UYGULAMACILARI ARASINDAKİ GERGİN İLİŞKİNİN KODLARI: GAZETECİLER VE HALKLA İLİŞKİLER UYGULAMACILARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA AU - Burcu Öksüz , Elif Korap Özel Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Selçuk İletişim JF - Journal JO - JOR SP - 22 EP - 54 VL - 9 IS - 1 SN - -2148-2942 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Selçuk İletişim GAZETECİLER VE HALKLA İLİŞKİLER UYGULAMACILARI ARASINDAKİ GERGİN İLİŞKİNİN KODLARI: GAZETECİLER VE HALKLA İLİŞKİLER UYGULAMACILARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA %A Burcu Öksüz , Elif Korap Özel %T GAZETECİLER VE HALKLA İLİŞKİLER UYGULAMACILARI ARASINDAKİ GERGİN İLİŞKİNİN KODLARI: GAZETECİLER VE HALKLA İLİŞKİLER UYGULAMACILARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA %D 2015 %J Selçuk İletişim %P -2148-2942 %V 9 %N 1 %R %U
ISNAD Öksüz, Burcu , Korap Özel, Elif . "GAZETECİLER VE HALKLA İLİŞKİLER UYGULAMACILARI ARASINDAKİ GERGİN İLİŞKİNİN KODLARI: GAZETECİLER VE HALKLA İLİŞKİLER UYGULAMACILARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". Selçuk İletişim 9 / 1 (Ağustos 2015): 22-54 .
AMA Öksüz B , Korap Özel E . GAZETECİLER VE HALKLA İLİŞKİLER UYGULAMACILARI ARASINDAKİ GERGİN İLİŞKİNİN KODLARI: GAZETECİLER VE HALKLA İLİŞKİLER UYGULAMACILARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Selçuk İletişim. 2015; 9(1): 22-54.
Vancouver Öksüz B , Korap Özel E . GAZETECİLER VE HALKLA İLİŞKİLER UYGULAMACILARI ARASINDAKİ GERGİN İLİŞKİNİN KODLARI: GAZETECİLER VE HALKLA İLİŞKİLER UYGULAMACILARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Selçuk İletişim. 2015; 9(1): 22-54.