ŞEYTANIN AVUKATI'NDAN BAŞKANIN ADAMLARI'NA: ASİMETRİK İLETİŞİM VE SPİN DÖNGÜSÜNDE GERÇEKLİK ÜRETİMİ

Politikada ve ekonomi dünyasında gerçeklik üretimini stratejik iletişim çalışmalarıyla gerçekleştirme girişimleri, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde 1980'li yıllardan sonra sıklıkla gündeme gelmiştir. Stratejinin kazan-kaybet kurgusunda biçimlendiği asimetrik iletişim çalışmaları, hiçbir etik kaygı güdülmeden gerçekleştirilen halkla ilişkiler uygulamalarının tehlikesini göstermektedir. Amerikan ve İngiliz siyasal iletişiminde spin etkisi, ikna çekiciliğinin örneklerini teşkil etmektedir. Bu çalışma, Hollywood üretimi beş filmde çeşitli metaforların kullanılması yoluyla asimetrik iletişim ve spin doctor girişimleriyle özdeşlik kurulmasına yönelmektedir. Göstergebilim metoduyla film çözümlemesi yapılarak asimetrik iletişim ve spin olguları üzerine odaklanılmaktadır.  Halkla ilişkiler retoriğinin sınırlarının doğru çizilmediğinde ve gerçek olmayan gerçeklik üretiminin stratejik iletişimde yer edindiğinde sonuçlarının yansımaları gösterilmektedir.

___

 • Baudrillard J (2011) Simülakrlar Ve Simülasyon, O Adanır (Çev.), Doğu Batı Yayınları, Ankara.
 • Baudrillard J (2013) Sessiz Yığınların Gölgesinde, O Adanır (Çev.), Doğu Batı Yayınları, Ankara.
 • Becerikli S Y (2008) Kuram Ve Halkla İlişkiler: İki Yönlü Sokak mı, Çıkmaz Sokak mı?, S Y Becerikli (Der.), …Ve Halkla İlişkiler: Şeytanın Avukatlığından Arabuluculuğa; Bir Disiplinin Eleştirel Analizi, Karınca Yayınları, Ankara, 59-194.
 • Bitirim S (2011) Postmodernizm Perspektifinden Halkla İlişkilerde Etkinlikler & İmajlar: Halkla İlişkiler Etiğinin Değerlendirilmesi, S Y Becerikli (Der.), Halkla İlişkiler Ve Reklamın Anatomisi: Eleştirel Bir Kavrayış, Ütopya Yayınları, Ankara, 119-148.
 • Crossbearer.net (2015) Masonic Pyramid,
 • http://crossbearer-brian.tripod.com/id193.htm , erişim tarihi: 17.03.2015.
 • -
 • Dilenschneider R L (1998) Book Reviews: Spin Cycle, Public Relations Review, 24 (4): 557-561.
 • Encyclopedia of Public Relations (2005) Vol 2, R L Heath (Ed.), SAGE Publications, Thousand Oaks CA.
 • Erdoğan İ (2008) Teori Ve Pratikte Halkla İlişkiler, Erk Yayınları, Ankara.
 • Ewen S and Ewen E (2000) Channels of Desire: Mass Images and the Shaping of American Consciousness, University of Minnesota Press, Minneapolis.
 • Foa M (2006) Görünmez Tehlike: Spin Doktorları Medya Etik Kurallarını Nasıl Atlarlar, H Eraslan (Çev.), İletişim Kuram Ve Araştırma Dergisi, 23, 205-210.
 • Grunig J and Hunt T (1984) Managing Public Relations, Belmont CA: Wadsworth/Thomson Learning.
 • Gündeş S (2003) Film Olgusu: Kuram ve Uygulayım Yaklaşımları, İnkılap Yayınları, İstanbul.
 • Hutton J G (1999) The Definition, Dimension and Domain of Public Relations, Public Relations Review, 25 (2): 199-214.
 • Kalender A (2008) Halkla İlişkiler: Kavramlar, Tanımlar Ve Uygulama Alanları, A Kalender ve M Fidan (Ed.), Halkla İlişkiler, Tablet Yayınları, Konya, 11-47.
 • Kıran Z (2002) Dilbilime Giriş (Dilbilgisinden Dilbilime), Seçkin Yayıncılık, Ankara.
 • L'Etang J (2002) Halkla İlişkiler Ve Retorik, J L'Etang ve M Pieczka (Der.), Halkla İlişkilerde Eleştirel Yaklaşımlar, Vadi Yayınları, Ankara, 189-213.
 • Mickey T J (1997) A Postmodern View of Public Relations: Sign and Reality, Public Relations Review, 23 (3): 271-284.
 • Monaco J (2001) Bir Film Nasıl Okunur Sinema Dili, Tarihi ve Kuramı, Oğlak Yayınları, İstanbul.
 • Mutlu E (2004) İletişim Sözlüğü, Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara.
 • Rifat M (1996) Homo Semioticus, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul.
 • Rifat M (2008) XX. Yüzyılda Dilbilim Ve Göstergebilim Kuramları: 1. Tarihçe Ve Eleştirel Düşünceler, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul.
 • Saussure, F de (1985) Genel Dilbilim Dersleri, B Vardar (Çev.), Birey ve Toplum Yayınları, Ankara.
 • Schiller H (2005) Zihin Yönlendirenler, C Cerit (Çev.), İstanbul: Pınar Yayınları.
 • Tellan D (2009) Öteki Olarak Halkla İlişkiler, D Tellan (Der.), Halkla İlişkiler: Teori Ve Uygulama, Ütopya Yayınevi, Ankara, 13-50.
 • -
 • Ulağlı S (2006) İmgebilim: "Öteki"nin Bilimine Giriş, Sinemis Yayınları, Ankara.
 • Ustakara F (2014) Küreselleşmenin Sürükleyici Gücü Halkla İlişkiler Ve Halkla İlişkileri Dönüştüren Küreselleşme, Global Media Journal TR Edition, 5 (9): 338-351.
 • Vos T P (2011) Explaining the Origins of Public Relations: Logics of Historical Explanation, Journal of Public Relations Research, 23 (2): 119-140.
 • White C and Park J (2010) Public Perceptions of Public Relations, Public Relations Review, 36 (2010): 319-324.
 • Wollen P (2004) Sinemada Göstergeler ve Anlam, Metis Yayıncılık, İstanbul.
 • -
 • Film kaynakçası
 • Başkanın Adamları (İng. Wag the Dog), 1997, Barry Levinson.
 • Örnek Aile (İng. Joneses), 2009, Derric Borte.
 • Zirveye Giden Yol (İng. The Ides of March), 2011, George Clooney.
 • Tanıdığım İnsanlar (İng. People I Know), 2002, Daniel Algrant.
 • Şeytanın Avukatı (İng. Devil's Advocate), 1997, Taylor Hackford.