Hüseyin ÇAKIR

Çocuklarda Vergi Bilinci Oluşturmaya Yönelik internet Sayfası Tasarımı

THE INTERNET PAGE DESIGN FOR CREATING TAX AWARENESS IN CHILDREN

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi

2010 - Sayı: 1

18 - 34

İnternet, Vergi, Vergi Bilinci

Internet, Tax, awareness of tax

29 11