Ayşin NALBANTOĞLU, Burçin NALBANTOĞLU

Çocuklarda demir eksikliğinin febril konvülziyon ile ilişkisi

The relationship between iron deficiency and febrile convulsion in children

Cukurova Medical Journal

2019 - Cilt: 44 - Sayı: 3

1033 - 1039

Demir eksikliği, Febril konvülziyon, Anemi

Iron deficiency, Febrile seizures, Anaemia

40 28

Benzer Makaleler

Demir Eksikliği Anemisi Olan Premenapozal Kadınlarda Serum HbA1c Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi

Eray ATALAY, Ömer KARAAĞAÇ, Kaan TUR, Pınar ŞİŞMAN

Kronik Böbrek Hastalığı Olan Bireylerde Orak Hücreli Anemi Taşıyıcı Sıklığının Belirlenmesi

Balıkesir Medical Journal

Serra SÜRMELİ DÖVEN, Selma ÜNAL, Serap DEMİR, Simge BARDAK, Feryal KARAHAN, Ayşe GÜNEŞ, Ali DELİBAŞ

Factors Affecting the Development of Cardiovascular Events Among Patients with End-Stage Renal Disease Undergoing Hemodialysis in Sudan

Journal of Basic and Clinical Health Sciences

Omalhassan AMİR, Azmi SARRİFF, Mohamed Babikir ABDELRAHEEM, Amer Hayat KHAN, Bachok NORSA’ADAH

Çocuklarda trombosit belirteçleri ve febril konvülziyon arasındaki ilişki

Cukurova Medical Journal

Murat ÖZKALE, İlknur EROL, Yasemin ÖZKALE, Çağla SARITÜRK

KRİPTOJENİK KARACİĞER SİROZU - PERNİSİYÖZ ANEMİ BİRLİKTELİĞİ

İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi

Binnur PINARBAŞI, Duygu İBRİŞİM, Mine GÜLLÜOĞLU, Kadir DEMİR, Sabahattin KAYMAKOĞLU, Yilmaz ÇAKALOĞLU, Zeynel MUNGAN, Fulya COŞAN

6-18 ay arası çocuklarda beslenme alışkanlıkları ile anemi arasındaki ilişki ve bunların ebeveynlerinin eğitimi durumunun değerlendirilmesi

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi

Ahmet GÜZELÇİÇEK, Mahmut DEMİR

Analysis of FANCC gene mutations (IVS4+4A>T, del322G, and R548X) in patients with Fanconi anemia in Pakistan

Turkish Journal of Medical Sciences

İram AFTAB, Saima IRAM, Saba KHALIQ, Muhammad ISRAR, Nadir ALI, Shah JAHAN, Shabbir HUSSAIN, Shagufta KHALIQ, Shahida MOHSIN

Characterizing the expression of genes involved in iron transport inPakistani peanut varieties under iron deficiency stress

Turkish Journal of Botany

Shamim AKHTAR, Yusuke KAKEI, Khurrum BASHIR, Armghan SHAHZAD, Takashi YAMAKAWA, Muhammad ARSHAD, Fayyaz- UL-HASSAN, Hiromi NAKANISHI, Naoko K. NISHIZAWA