Zeynep ÖZDEMİR, Mustafa AKYILDIZ, Semiha ZORLU

Kırka (Eskişehir), Bigadiç (Balıkesir) ve Emet (Kütahya) Bor Yatakları Bölgesinde Mn, Zn, Cu, Ni ve Co için Biyojeokimyasal Anomalilerin Araştırılması

Investigation of the Biogeochemical Anomalies for Mn, Zn, Cu, Ni and Co in the Kırka (Eskişehir), Bigadiç (Balıkesir) and Emet (Kütahya) Boron Deposits Area

Jeoloji Mühendisliği Dergisi

2014-Cilt: 38 - Sayı: 2

135-149

Biyojeokimya, Bor, Mn, Belirtgen bitki, Kırka, Bigadiç, Emet

Biogeochemistry, Boron, Mn, Indicator plant, Kırka, Bigadiç, Emet

50 29

7