Emet Espey Konsantratör Tesisi Düşük Tenörlü Kolemanit Konsantresinin Hidrosiklon ile Bor İçeriğinin Yükseltilmesi

Bu çalışmada, Kütahya Emet Espey Konsantratör Tesisinde üretilen, ancak tenörünün düşük olması nedeniyle, sektörde ve/veya bor rafine ürünü borik asit üretiminde kullanılamayan -3 + 0 mm tane boyut dağılımına sahip, %32 - 38 B2O3 tenörlü kolemanit konsantresinin hidrosiklon ile bor içeriğinin yükseltilmesi amaçlanmıştır. Beslenen malzemenin yaklaşık %5’ini oluşturan düşük tenörlü ürün, stok sahalarında yaklaşık 500.000 ton birikmiş durumda olup, tesisin tasarımı gereği halen de üretilmeye devam edilmektedir. -3 + 0 mm tane fraksiyonunda olan bu düşük tenörlü ürünün kullanılabilir tenör olan en az %42 B2O3 içeriğine yükseltilmesi amacıyla yapılan çalışmaya kil açma/dağıtma işlemi ile başlanmıştır. Yapılan elek analizi sonuçları ile 1 mm tane boyutu üzerinde kalan ve malzemenin ağırlıkça %31’ini oluşturan kısmının %46,26 B2O3 içeriğine sahip olduğu tespit edilmiştir. 1 mm tane boyutu altında kalan malzeme ile yapılan hidrosiklon çalışmalarında ise, en uygun sonuçlara %10 katı/sıvı oranında, 8 mm vortex - 6,4 mm apex çıkış çaplarında ve 1 bar besleme basıncında ulaşılmıştır. Elde edilen kullanılabilir konsantre tenörünün %44,73 B2O3, veriminin ise %98,44 B2O3 olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler:

Bor, Kolemanit, Hidrosiklon, Emet, Kil

Increasing Boron Content of Low Grade Colemanite Concentrate at Emet Espey Concentrator Plant by Hydrocyclone

In this study, it was aimed to upgrade the boron content of 32-38% B2O3 colemanite concentrate with -3 + 0 mm grain size distribution, which is produced in Kütahya Emet Espey Concentrator Facility, but cannot be used in the industry and/or in the production of boric acid, a boron refined product due to its low grade, by hydrocyclone. The low grade product, which constitutes approximately 5% of the fed material, has accumulated approximately 500,000 tons in the stock areas and is still being produced due to the design of the facility. The work carried out in order to increase this low grade product, which has a grain fraction of -3 + 0 mm, to a usable grade of at least 42% B2O3, started with the clay dispersing process. With the results of the sieve analysis, it has been determined that the part above 1 mm grain size and constituting 31% by weight of the material has a B2O3 grade of 46.26%. In hydrocyclone studies carried out with material which a particle size of less than 1 mm, the most suitable results were obtained at 10% solid/liquid ratio, 8 mm vortex - 6.4 mm apex outlet diameters and 1 bar feed pressure. It was determined that the usable concentrate grade obtained was 44.73% B2O3, and the yield was 98.44% B2O3.

___

 • Aytekin, Y., Lübiç, C. ve Yamık, A., 1988. Kırka tinkal cevherinin flotasyonla zenginleştirilebilirliğinin araştırılması. 2. Uluslararası Cevher Hazırlama Sempozyumu. Ed Yavuz Aytekin, İzmir, 268-280.
 • Bentli, İ., Bursalı, L., Ediz, N. ve Tatar, İ., 2004. Emet - Hisarcık şlam atıklarının zenginleştirilmesi ve etiketlenmesi. II. Uluslararası Bor Sempozyumu, Eskişehir, 87-90.
 • Emrullahoğlu, Ö. F., 1985. Cevher hazırlamada koyulaştırma, klasifikasyon, kömür hazırlama ve çözümlü problemler. 28, Anadolu Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Yayınları, Eskişehir, 96 sf.
 • Erkan, Z. E., Akar, A. ve Savaş, M., 2003. Emet Bor İşletme Müdürlüğü Hisarcık baraj atıklarının değerlendirilebilirliğinin araştırılması. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 5 (1), 161-174.
 • Erkan, Z. E., Akar, A. ve Savaş, M., 2004. Espey baraj atıklarının değerlendirilebilirliğinin araştırılması. II. Bor Çalıştayı, Zonguldak.
 • Sönmez, E., Özdağ, H. ve Savaş, M., 1997. Ses ötesi dalgaların kolemanit atıklarının zenginleştirilmesinde kullanımı. Türkiye 15. Madencilik Kongresi, Ankara, 319-323.
 • Şensöz, H., Sayın, Z. E., Savaş, M. ve Erdoğan, Y., 2021. Emet bor üretim tesisleri atıklarının lityum içeriğinin incelenmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 21(6), 1460-1469.
 • Uçar, A. ve Yargan, M., 2009. Emet Espey bor tesisi ince gölet atıklarından flotasyonla arsenik minerallerinin uzaklaştırılabilirliğinin araştırılması. Türkiye 21. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi, Antalya, 487-492. Yamık, A., Uçar, A., Şahbaz, O. ve Demir, U., 2004. Emet Espey konsantratörü -25 mm bor atıklarının hidrosiklon ile zenginleştirilmesi. II. Uluslararası Bor Sempozyumu, Eskişehir.
 • Yarar., B, 1973. Düşük tenörlü kolemanit cevherinin flotasyon yolu ile zenginleştirilmesi. 3. Türkiye Madencilik Bilimsel ve Teknik Kongresi TMMOB Maden Mühendisleri Odası, Ankara, 571-588.
 • Yıldız, N., 2010. Cevher hazırlama ve zenginleştirme. ERTEM Basım Yayın Dağıtım Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Ankara, 293-412.
 • Yiğitbaşıoğlu, H., 2004. Türkiye için önemli bir maden: bor. Coğrafi Bilimler Dergisi, 2(2), 13 – 25.
 • https://www.etimaden.gov.tr/turkiyede-bor, (21.01.2022).
 • https://earth.google.com/web/search/emet+eti+maden/@39.36625906,29.27548458,846.70677356a,873.66013868d,35y,0h,0t,0r/data=CigiJgokCTUum3B3PkNAEUkZDFigOkNAGdI_3mfqODtAIU5jdCYsMDtA, (06.04.2023).

___

Bibtex @araştırma makalesi { akufemubid1241354, journal = {Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi}, eissn = {2149-3367}, address = {}, publisher = {Afyon Kocatepe Üniversitesi}, year = {2023}, volume = {23}, number = {4}, pages = {1072 - 1080}, doi = {10.35414/akufemubid.1241354}, title = {Emet Espey Konsantratör Tesisi Düşük Tenörlü Kolemanit Konsantresinin Hidrosiklon ile Bor İçeriğinin Yükseltilmesi}, key = {cite}, author = {Sayın, Zehra Ebru and Yiğit, Ayşegül and Savaş, Mehmet} }
APA Sayın, Z. E. , Yiğit, A. & Savaş, M. (2023). Emet Espey Konsantratör Tesisi Düşük Tenörlü Kolemanit Konsantresinin Hidrosiklon ile Bor İçeriğinin Yükseltilmesi . Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi , 23 (4) , 1072-1080 . DOI: 10.35414/akufemubid.1241354
MLA Sayın, Z. E. , Yiğit, A. , Savaş, M. "Emet Espey Konsantratör Tesisi Düşük Tenörlü Kolemanit Konsantresinin Hidrosiklon ile Bor İçeriğinin Yükseltilmesi" . Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 23 (2023 ): 1072-1080 <
Chicago Sayın, Z. E. , Yiğit, A. , Savaş, M. "Emet Espey Konsantratör Tesisi Düşük Tenörlü Kolemanit Konsantresinin Hidrosiklon ile Bor İçeriğinin Yükseltilmesi". Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 23 (2023 ): 1072-1080
RIS TY - JOUR T1 - Emet Espey Konsantratör Tesisi Düşük Tenörlü Kolemanit Konsantresinin Hidrosiklon ile Bor İçeriğinin Yükseltilmesi AU - Zehra EbruSayın, AyşegülYiğit, MehmetSavaş Y1 - 2023 PY - 2023 N1 - doi: 10.35414/akufemubid.1241354 DO - 10.35414/akufemubid.1241354 T2 - Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1072 EP - 1080 VL - 23 IS - 4 SN - -2149-3367 M3 - doi: 10.35414/akufemubid.1241354 UR - Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Emet Espey Konsantratör Tesisi Düşük Tenörlü Kolemanit Konsantresinin Hidrosiklon ile Bor İçeriğinin Yükseltilmesi %A Zehra Ebru Sayın , Ayşegül Yiğit , Mehmet Savaş %T Emet Espey Konsantratör Tesisi Düşük Tenörlü Kolemanit Konsantresinin Hidrosiklon ile Bor İçeriğinin Yükseltilmesi %D 2023 %J Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi %P -2149-3367 %V 23 %N 4 %R doi: 10.35414/akufemubid.1241354 %U 10.35414/akufemubid.1241354
ISNAD Sayın, Zehra Ebru , Yiğit, Ayşegül , Savaş, Mehmet . "Emet Espey Konsantratör Tesisi Düşük Tenörlü Kolemanit Konsantresinin Hidrosiklon ile Bor İçeriğinin Yükseltilmesi". Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 23 / 4 (Ağustos 2023): 1072-1080 .
AMA Sayın Z. E. , Yiğit A. , Savaş M. Emet Espey Konsantratör Tesisi Düşük Tenörlü Kolemanit Konsantresinin Hidrosiklon ile Bor İçeriğinin Yükseltilmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi. 2023; 23(4): 1072-1080.
Vancouver Sayın Z. E. , Yiğit A. , Savaş M. Emet Espey Konsantratör Tesisi Düşük Tenörlü Kolemanit Konsantresinin Hidrosiklon ile Bor İçeriğinin Yükseltilmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi. 2023; 23(4): 1072-1080.
IEEE Z. E. Sayın , A. Yiğit ve M. Savaş , "Emet Espey Konsantratör Tesisi Düşük Tenörlü Kolemanit Konsantresinin Hidrosiklon ile Bor İçeriğinin Yükseltilmesi", , c. 23, sayı. 4, ss. 1072-1080, Ağu. 2023, doi:10.35414/akufemubid.1241354
Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi
 • Yayın Aralığı: Yılda 6
 • Yayıncı: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

74.4b513

Sayıdaki Diğer Makaleler

Üçlü Au-Ag-Cu, Al-Cu-Si ve Dörtlü Al-Cu-Mg-Si Alaşım Sistemlerinin Viskozite Değerleri

Hüseyin ARSLAN

Halid Aktive Edilmiş Kutu Sementasyon Yöntemi İle Paslanmaz Çeliğin Yüzey Modifikasyonunun Modellenmesi

Fulya KAHRIMAN

Filament Eritme Yöntemiyle Üretilen PA12 ile Ticari PA12’nin Morfolojik, Termal ve Mekanik Özelliklerinin Karşılaştırılması

Münir TAŞDEMİR, Serbay BEKTAŞ

İki Lucas Sayısının Birleşimi Olan Mulatu Sayıları

Fatih ERDUVAN

Yeni Bir Schiff Bazı Molekülüne in Siliko Tıbbi ve Hesaplamalı Yöntemlerle Bir Bakış

Songül ŞAHİN, Necmi DEGE

Emet Espey Konsantratör Tesisi Düşük Tenörlü Kolemanit Konsantresinin Hidrosiklon ile Bor İçeriğinin Yükseltilmesi

Zehra Ebru SAYIN, Ayşegül YİĞİT, Mehmet SAVAŞ

Basınç Altında Soğutulan Sıvı Pd Elementinin Mikro Yapısal Gelişiminin Moleküler Dinamik Benzetimi ile İncelenmesi

Sefa KAZANÇ

Mikrodizi Veri Kümesi Üzerinde Doğadan İlham Alan Optimizasyon ile Birleştirilen Uyarlanabilir Ağ Tabanlı Bulanık Çıkarım Sistemi Kullanılarak T-ALL, B-ALL ve T-LL Malignitelerinin Sınıflandırılması

Fatma AKALIN, Nejat YUMUŞAK

Endemik Soğanın inhibe edici etkisinin değerlendirilmesi: Hesaplamalı çalışma ile fenolik bileşik ve enzim inhibisyonu analizi

Dursun KISA

PPy/SbOx-SnO2 Anot Aktif Malzemesinin Tek Basamakta Elektrokimyasal Sentezi ve Süperkapasitör Uygulaması

Meliha Gözde ÇEKİÇ, Erhan KARACA, Nuran ÖZÇİÇEK PEKMEZ