Yüksel ÖRGÜN, Muhterem DEMİROĞLU

Attepe - Elmadağ-Menteş–Karaçat Demir Sahalarında Yüzey Suyu-Yeraltı Suyu İlişkisinin Araştırılması

Jeoloji Mühendisliği Dergisi

2020-Cilt: 44 - Sayı: 1

79-98

Yüzey suları, Yeraltı suları

4832