Underground Dams in Water Supply: A Case Study

Nüfus artışı ve iklim değişikliği gibi etkenler ülkeleri su kaynaklarını verimli kullanmaya ve yeni su kaynakları oluşturmaya yöneltmektedir. Bu kapsamda kurak ve yarı-kurak bölgelerde yeraltı barajlarının inşa edilmesi gündeme gelmektedir. Bu çalışmada yeraltı barajlarının teknik özelliklerine, avantaj ve dezavantajlarına değinilmiştir. Yeraltı barajlarının tarihsel gelişimini ve Türkiye’deki uygulamalar anlatılmıştır. Son olarak da neredeyse hiç yeraltı suyu bulundurmayan bir alüvyonda yeraltı barajı uygulanması için gerçekleştirilen çalışmalara değinilmiştir. Yeraltı barajının inşa edilmesi durumunda seçilecek uygun bir debi ile yaz aylarında tarımsal sulama yapılabileceği görülmüştür.

___

 • [1] Atalık, A., “Küresel ısınmanın su kaynakları ve tarım üzerine etkileri”. Bilim ve Ütopya, 139: 18-21, 2006.
 • [2] Gassert, F., Landis M., Luck M., Reig P., and Shiao, T., “Aqueduct Global Maps 2.0.” Working Paper. Washington, DC: World Resources Institute, 2013.
 • [3] DSİ, Toprak su kaynakları, 2021. https://dsi.gov.tr/Sayfa/Detay/754.14.10.2021.
 • [4] Ebrahimi, J., Moradi, H.R., Chezgi, J., “Prioritizing suitable locations for underground dam construction in south‑east of Bushehr Province”, Environmental Earth Sciences, 80:680, 2021.
 • [5] Ngigi, S.N., “What is the limit of up-scaling rainwater harvesting in a river basin”, hys Chem Earth Parts A/b/c 28(20–27):943–956, 2003.
 • [6] Gomes, J.L, Vieira, F.P., Hamza, V.M., “Use of electrical resistivity tomography in selection of sites for underground dams in a semiarid region in southeastern Brazil”, Groundw Sustain Dev., 7:232–238, 2018.
 • [7] Nishigaki, M., Kankam-Yeboah, K., Komatsu, M., “Underground Dam Technology in Some Parts of the World”, J. Groundw. Hydrol., 46, 113–130, 2004.
 • [8] Telmer K., Best, M., “Underground dams: a practical solution for the water needs of small communities in semi-arid regions”, TERRA, 1(1):63–65, 2004.
 • [9] Lima, A.D.O., Lima-Filho, F.P., Dias, N.D.S., Reis Junior, J.A.D., Sousa, A.D.M., “Gpr 3D profile of the adequateness of underground dams in a sub-watershed of the Brazilian Semiarid”, Revista Caatinga, 31(2):523–531, 2018.
 • [10] Apaydın, A., 2014, “Yer Seçiminde İşletmeye Yeraltı Barajları”, 245 s., DSİ Genel Müdürlüğü, Ankara, 2014.
 • [11] Apaydın A., Aktaş S.D., Kaya S., “Orta Anadolu bölgesinde kuraklıkla mücadelede alternatif öneri: Yeraltı barajları”, İklim Değişikliği ve Çevre, 2, 13-25, 2009.
 • [12] Hansson, G., Nilsson, A., “Groundwater dams for rural water supplies in developing countries”, Ground Water, Vol.24, No.4, pp. 497- 506 , 1986.
 • [13] Osuga, K., “The development of groundwater re sources on the Miyakojima Islands In: Freshwater Resources in Arid Lands”, Eds: Uilto, JI & J. Schneider, United Nations University, Tokyo, 1997.
 • [14] Prinz, D., Singh, A.K., “Technological Potential for Improvements of Water Harvesting, Study for the World Commission on Dams, Cape Town, South Africa”, Report: Dams and Development, 2000.
 • [15] Ishida, S., Tsuchihara, T., Yoshimoto, S., Imaizumi, M., “Sustainable use of groundwater with underground dams”, Japan Agricultural Research Quartely, 45(1): 51-61, 2011.
 • [16] Japan Green Resources Agency (JGRC), “Policy for Creating Plans for Subsurface Dams”, eds. Hasegawa, T. et al., Guide to Water Resource Development Using Subsurface Dams, pp. (2-1), (2-13), 2006.
 • [17] Nilsson, A., “Groundwater Dams for Small-scale Water Supply”, Intermediate Technology Publications Ltd., London, 66p, 1988.
 • [18] Öztürk, B., Türkmen M., “Sinop-Durağan Çayağzı Yeraltı Barajı Jeoteknik Etüt Raporu”, DSİ 7. Bölge Müdürlüğü, SAMSUN, 2021.