Fahri Erdem KAŞAK

ZİNA VEYA HAYATA KAST NEDENİYLE ARTIK DEĞERDEKİ PAY ORANININ AZALTILMASI VEYA KALDIRILMASI (TMK m. 236/II)

REDUCING OR ABOLISHING THE SHARE RATIO OF SURPLUS BECAUSE OF ADULTERY AND ATTEMPT ON LIFE (ART. 236/II TCC)

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

2020-Cilt: 2 - Sayı: 1

111-130

Zina, Hayata kast, Edinilmiş mallara katılma rejimi, Artık değer, Katılma alacağı

Adultery, Attempt on Life, Regime of Partici-pation in Acquired Property, Surplus, Participation Claim

12349