Ferzan Curun, Muharrem Çapkın

Romantik Kıskançlığın Bağlanma Stilleri, Benlik Saygısı, Kişilik Özellikleri ve Evlilik Doyumu Açısından Yordanması

Predicting Jealousy: The influence of attachment styles, self-esteem, personality traits and marital satisfaction

Psikoloji Çalışmaları

2014-Cilt: 34 - Sayı: 1

1-22

Kıskançlık, benlik saygısı, beş faktör kişilik özellikleri, bağlanma, evlilik doyumu.

Jealousy, self-esteem, big five personality traits, attachment, marital satisfaction.

10578