Ahmet Beşkaya, Erdem Güdenoğlu

MERKEZ BANKASI BAĞIMSIZLIĞI VE ENFLASYON ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE EKONOMİSİNİN ZAMAN SERİLERİYLE ANALİZİ

THE NEXUS BETWEEN CENTRAL BANK INDEPENDANCY AND INFLATION: A TIME SERIES ANALYSIS OF THE TURKISH ECONOMY

Bankacılık ve Finansal Araştırmalar Dergisi

2014 - Cilt: 1 - Sayı: 2

43 - 66

Merkez Bankası Bağımsızlığı, Enflasyon, Johansen

Central Bank Independency, Inflation, Johansen’s Cointegration Analysis, Vector Error Correction Model.

133 45