Seda Bayraktar

Kamu Büyüklüğünün İşsizlik Üzerine Etkisi: Teorik Bir İnceleme

Impact of Public Size on Unemployment: Theoretical Examination

Çalışma İlişkileri Dergisi

2017 - Cilt: 8 - Sayı: 2

95 - 117

Kamu büyüklüğü, İşsizlik, İstihdam

Public size, unemployment, Employment

61 40