Batuhan SELVİ

BİLİM DİLİ OLARAK İNGİLİZCE: AKADEMİK DÜNYADA İNGİLİZCE'NİN ROLÜ

ENGLISH AS THE LANGUAGE OF SCIENCE: THE ROLE OF ENGLISH IN THE ACADEMIC WORLD

Akademik Hassasiyetler

2021-Cilt: 8 - Sayı: 16

1-21

İngilizce, Bilimsel Yayın Yapma, Akademik Dünya

English, Writing for Publication

48 45

7