Hüseyin GENÇCELEP, Ömer ZORBA

SUCUK ÜRETİMİNDE KURUTULMUŞ MANTAR (AGARICUS BISPORUS) İLAVESİNİN MİKROBİYOLOJİK KALİTE VE BİYOJENİK AMİN İÇERİĞİ ÜZERİNE ETKİLERİ

THE EFFECT OF DRIED MUSHROOM (AGARICUS BISPORUS) ADDITION ON MICROBIOLOGICAL QUALITY AND BIOGENIC AMINE CONTENTS IN SUCUK PRODUCTION

Gıda

2017 - Cilt: 42 - Sayı: 6

787 - 798

Agaricus bisporus, biyojenik amin, mikrobiyolojik özellikler, sucuk

biogenic amines, microbiological properties, Mushroom (Agaricus bisporus), sucuk

37 20

Benzer Makaleler

FERMENTE SUCUKTAN İZOLE EDİLEN MUNDTİSİN KS ÜRETİCİSİ ENTEROCOCCUS MUNDTII YB6.30 SUŞUNUN TEKNOLOJİK ÖZELLİKLERİ VE GÜVENLİK DEĞERLENDİRMESİ

Gıda

Melike KASAP, Yasin TUNCER

Staphylococcus xylosus ve Lactobacillus plantarum Suşlarının Sucuğun Duyusal Özellikleri ve Renk Değerleri Üzerine Etkileri

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

Güzin KABAN, Mükerrem KAYA

Satışa Sunulan Bazı Su Ürünlerinin Biyojen Amin Düzeylerinin Araştırılması

Acta Aquatica Turcica

Aynur KARSANDI, Şengül BİLGİN

TİCARİ KEFİRLERİN BAZI KALİTE PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİ

Gıda

Fatma Nur ÜNAL, Alperen KALYAS, Zeynep GÜRBÜZ, Mustafa ŞENGÜL, Bayram ÜRKEK

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Pilot Süt Fabrikasına Gelen Çiğ Sütlerin Kalitesinin Belirlenmesi

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

Mustafa ŞENGÜL, Bayram ÜRKEK, Zeynep GÜRBÜZ KAÇAN, Tuba ERKAYA KOTAN, Halil İbrahim AKGÜL

Starter Kültür Kullanılarak Yapılan Tulum Peynirlerinin Bazı Özellikleri

Gıda

Zübeyde ÖNER, Aynur Gül KARAHAN, Hatice ALOĞLU

FERMENTE ET ÜRÜNLERİNDE BAZI BİYOKİMYASAL REAKSİYONLAR VE AROMA ÜZERİNE ETKİLERİ

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi

Hüsnü Yusuf GÖKALP, Hüdayi ERCOŞKUN, Ahmet Hilmi ÇON

Hacimsel Olarak Farklı Oranlardaki Torf ve Pomza Karışımının Mantarın (Agaricus bisporus (Lange) Sing) Verim ve Kalitesi Üzerine Etkisi

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

Mehmet Çetin, Erkan Eren