Emel BAYLAN, Ayşe DEMİR

YEŞİL ALTYAPI SİSTEMİNDE SULAK ALANLAR; DÖNEMEÇ DELTASI (VAN)- ÖRNEĞİ

WETLANDS IN THE GREEN INFRASTRUCTURE SYSTEM; EXAMPLE OF THE DÖNEMEÇ DELTA

PEYZAJ

2020-Cilt: 2 - Sayı: 1

46-56

biyolojik çeşitlilik, ekosistem hizmetleri, kır-kent çeperi, mekânsal planlar, Sulak alan

Wetland, ecosystem services, rural-urban fringe, spatial plans, biodiversity

14047