Bige ŞİMŞEK, Deniz Ozge AYTAC

KÜRESEL İKLİM EYLEMİ BAĞLAMINDA SÖYLEM-ÜRETME ODAKLI EĞİTSEL BİR YAKLAŞIM: FARKINDALIK YARATMAK ÜZERİNE BİR STÜDYO DENEYİMİ

A DISCOURSE-ORIENTED PEDAGOGICAL APPROACH IN THE CONTEXT OF THE GLOBAL CLIMATE ACTION: A STUDIO EXPERIENCE IN RAISING AWARENESS

PEYZAJ

2020-Cilt: 2 - Sayı: 2

101-112

küresel ısınma, küresel iklim değişikliği, peyzaj mimarlığı eğitimi, iklim okur-yazarlığı

global climate change, global warming, landscape architectural education, climate literacy

20 10

7
Benzer Makaleler

EXPLORING THE INTERSECTION OF CLIMATE CHANGE AND SOCIAL POLICY IN TÜRKİYE: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES FOR A SUSTAINABLE FUTURE

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi

Kübra YAVUZ, Abdulhalim ÇELİK

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ SORUNUNUN ULUSLARARASI GELİŞMELER EŞLİĞİNDE TÜRKİYE’NİN POLİTİKA VE KURUMLARINA YANSIMASI

Ombudsman Akademik

Şerif ÖNER

İKLİM DOSTU ŞEHİRLER VE İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİNİN KENTSEL PEYZAJA KATKILARI

Peyzaj Araştırmaları ve Uygulamaları Dergisi

Çiğdem BOGENÇ, Yasin DÖNMEZ, Ayşe Betül ÇUFALI

İklim Krizi ile Küresel ve Bireysel Mücadeleye Yönelik Bir Çalışma: Greta Thunberg Örneği

Diplomasi ve Strateji Dergisi

Betül ŞIVGIN, Selin AFACAN

BELLEK TAŞIYICILARI OLARAK TARİHİ PEYZAJ KARAKTER ALANLARI: PRİENE ANTİK KENTİ ÖRNEĞİ

GSI Journals Serie C: Advancements in Information Sciences and Technologies

Nergiz BELEN, Şükran ŞAHİN

İZMİR İLİ ÜZERİNDEKİ OLASI ETKİLERDEN DOLAYI OLUŞAN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ YARDIMIYLA MODELLENMESİ

GSI Journals Serie C: Advancements in Information Sciences and Technologies

Anıl Can BİRDAL, Engin KORKMAZ, Gökhan ERŞEN

KÜRESEL İKLİM EYLEMİ BAĞLAMINDA SÖYLEM-ÜRETME ODAKLI EĞİTSEL BİR YAKLAŞIM: FARKINDALIK YARATMAK ÜZERİNE BİR STÜDYO DENEYİMİ

PEYZAJ

Bige ŞİMŞEK, Deniz Ozge AYTAC

İklim Göçü ve İklim Mülteciliği Kavramlarına İnsan Hakları Temelli Sosyolojik Bir Bakış

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Büşra YÖRÜK