Türker ŞİMŞEK

TÜRKİYE’DE EĞİTİM HARCAMASI VE EKONOMİK BÜYÜME: ARDL SINIR TESTİ

EDUCATION EXPENDITURE AND ECONOMIC GROWTH IN TURKEY: ARDL BOUND TESTING

Enderun

2017-Cilt: 1 - Sayı: 1

54-60

Eğitim harcamaları, ekonomik büyüme, Granger nedensellik, ARDL

Education expenditures, economic growth, Granger causality, ARDL

886307