Şeyma ÖZCAN, Hüseyin MERTOL, Osman YILMAZ

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN “ÇEVRE” KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARININ KARŞILAŞTIRILMASI

19 Mayıs Sosyal Bilimler Dergisi

2020-Cilt: 1 - Sayı: 2

142-167

Çevre Eğitimi, Metafor, Öğretmen Adayı

2315

Benzer Makaleler

Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kullanılan ders materyalindeki kavramsal metaforların tespitine yönelik bir çalışma

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi

Mesout KALIN SALI

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVRİMİÇİ TETİKTE OLMA DURUMLARININ İNCELENMESİ

Araştırma ve Deneyim Dergisi

Aylin KARAKUŞ, Cemil Cahit YESİLBURSA, Kubilay YAZICI

Öğretmen Adaylarının İletişim Becerilerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Eğitim ve Yeni Yaklaşımlar Dergisi

Ökkeş BEYAZ, Fikret ALINCAK, Belgin ATAŞ

Examination of Preschool and Prospective Teacher’s Opinions on Values Education

e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi

Begümhan YÜKSEL, Özgür OĞUR, Fatime SARI

Uzman Öğretmenlik Yetiştirme Programının Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlilikleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi

Disiplinlerarası Eğitim Araştırmaları Dergisi

Alperen AVCI, Derya KAYIRAN

Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Bilgi ve İletişim Teknolojilerine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

Journal of Global Sport and Education Research

Namık BEKAR, Mutlu TÜRKMEN

Fen Bilimleri Öğretmenlerinin STEM Eğitimi Yaklaşımına Yönelik Hazırbulunuşluk Durumlarının İncelenmesi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Atabey Onur ATA, Harika Özge ARSLAN

Okul Öncesi ve Müzik Öğretmeni Adaylarının Bakış Açısıyla Kapsayıcılık Değer Başlıklarının İncelenmesi

Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi

Beril TEKELİ YİĞİT, Ayça KARTAL