Bilal ÖZDEN, Cüneyt KESBİÇ

İÇSEL BÜYÜME MODELLERİ ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE’DE TEKNOLOJİK GELİŞMENİN NÜFUS ÜZERİNE ETKİSİ (ROMERİAN BAKIŞ AÇISI)

19 Mayıs Sosyal Bilimler Dergisi

2020-Cilt: 1 - Sayı: 4

331-349

Nüfus, Teknoloji, Vektör Otoregresif Model (VAR)

4517