Süleyman Can YILDIRIR

Subjektif Bilgi ve Mobil Uygulama Kullanımı İlişkisinin Yapısal Eşitlik Modeli ile İncelenmesi

19 Mayıs Sosyal Bilimler Dergisi

2020-Cilt: 1 - Sayı: 4

267-283

teknoloji kabul modeli, subjektif bilgi, mobil uygulama, yapısal eşitlik modellemesi

5417

Benzer Makaleler

TÜKETİCİLERİN KAMU ULAŞIM HİZMETLERİNE YÖNELİK DEĞERLENDİRMELERİ VE GENEL MEMNUNİYET İLİŞKİSİ: YAPISAL DENKLEM MODELLEMESİ YARDIMIYLA BİR ANALİZ

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi

M.hakan ALTINTAŞ

ÇEVRE BİLİNCİNİN YEŞİL MUTFAK TERCİH NİYETİNE ETKİSİ

Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research

Yasin Emre OĞUZ, Yılmaz SEVER

Teknoloji Kabul Modelleri ve Teknoloji Hazırlık Odaklı Çalışmalara Yönelik Bibliyometrik Bir Analiz: Turizm Yayınları Örneklemi

Paradigma: İktisadi ve İdari Araştırmalar Dergisi

Engin Deniz ERİŞ, Mustafa Said KOCABIYIK

Kablosuz Ağlarda Çok Katmanlı Güvenlik ve Performansa Etkisi

Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi

Hacı Bayram KARAKURT, CEMAL KOÇAK, İBRAHİM ALPER DOĞRU

Özel Eğitim Kurumu Yönetici ve Öğretmenlerinin Örgütsel Adalet Algıları ile İş Doyumu Arasındaki İlişkide İş Motivasyonunun Aracılık Rolü

Anadolu Eğitim Liderliği ve Öğretim Dergisi

İsmail YILDIZ, Fuad BAKİOĞLU

TOKSİK LİDERLİĞİN İŞ YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNDEN MESLEKİ TÜKENMİŞLİK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Seyfettin ABDURREZZAK, Yasin AKKUŞ

Sosyal Medya Reklamlarının Etkinliği, Empati Duygusu ve Satın Alma Niyeti Üzerine Ampirik Bir Araştırma

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Gizem GÜRAKAN, Vural ÇAĞLIYAN, Emel GELMEZ

Klinik Yönetişim İklimi ve Hasta Güvenliği Kültürü Üzerindeki Sosyo-demografik Özelliklerin Belirleyiciliği: Türkiye Perspektifi

Journal of Biotechnology and Strategic Health Research

Nuran ERASLAN, Osman HAYRAN