Özgür ASLAN, Ayhan YİĞİTER

KULLANIMLAR VE DOYUMLAR YAKLAŞIMI BAĞLAMINDA NETFLİX TÜKETİMİ: HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

NETFLIX CONSUMPTION IN THE CONTEXT OF USES AND SATISFIED APPROACH: THE CASE OF HATAY MUSTAFA KEMAL UNIVERSITY

19 Mayıs Sosyal Bilimler Dergisi

2021-Cilt: 2 - Sayı: 4

850-877

Kullanımlar ve Doyumlar, Dijital Yayıncılık, Netflix

Uses and Gratifications, Digital Broadcasting, Netflix

2717

Benzer Makaleler

Erken Çocuklukta Dijital Bağımlılıkla Mücadele Projesi Kapsamında Ebeveynlerin Çocuklarının Dijital Medya Kullanımına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Hatice AYAR, Nurgül BULUT, Zehra GELİCİ

Sosyal Medya Kullanımında Kullanıcı Motivasyonlarının ve Platformların Önemi: Kurumlar, İşletmeler ve Markalar için Strateji Kurgulamada Önemli Noktalar

Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Meral Ahu KARAGEYİM

Dijital Ekonomiye Geçişte Ortaya Çıkan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi

Abdullah BALLI

Sinemada veya Netflix'te - Dijital İzleme Ortamları ve Yeni Alışkanlıklar - Bir Sosyal Ortam Olarak Sinema ve Film İzleme Pratiklerindeki Dijital Dönüşüm

SineFilozofi

Ayla TORUN

Türkiye’de Netflix Dizilerini Aşırı İzleme [Binge-Watching] Motivasyonları Üzerine Bir Araştırma

İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi

Nimet ERSİN

Özel Yetenekli Öğrencilerin Ebeveynlerinin Dijital Ebeveynlik Özyeterliklerinin İncelenmesi

Bartın Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi

Gülay KARAKAŞ, Ali Haydar KICIMAN, Ramazan YILMAZ, Fatma Gizem KARAOĞLAN YILMAZ

TÜRKİYE’DEKİ DİZİ İZLEYİCİLERİNİN KULLANIMLAR DOYUMLAR YAKLAŞIMIYLA İNCELENMESİ

Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Mehmet Özer DEMİR, Zuhal Gök DEMİR

TÜRKİYE’DEKİ DİZİ İZLEYİCİLERİNİN KULLANIMLAR DOYUMLAR YAKLAŞIMIYLA İNCELENMESİ

Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Mehmet Özer DEMİR, Zuhal Gök DEMİR