Ahmet GÜVEN, Battal DÜLGER

OSMANLI’DAN GÜNÜMÜZE YEREL HİZMET SUNAN KLASİK KURUMLARIN DÖNÜŞÜMÜ

TRANSFORMATION OF CLASSICAL FOUNDATIONS FROM THE OTTOMAN TO DAILY LOCAL SERVICE

Enderun

2017-Cilt: 1 - Sayı: 1

44-53

Yerel Yönetimler, Kadı, Vakıf, Lonca, Belediye, Köy

Local Governments, Kadı, Foundation, Guild, Municipality, Village

660291