Kadir Bülent Belibağlı, Ebru Ersan

Effects of Storage on The Quality of Sous Vide Processed Lamb Liver

Vakumda Paketlenip Pişirilmiş Kuzu Karaciğerinin Depolanma Esnasındaki Kalite Parametreleri

Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi

2018-Cilt: 22 - Sayı: 1

1-11

Sous vide, Liver, Storage effect, Sensory, Chemical changes

Vakumda pişirme (sous vide), Ciğer depolama etkisi, Duyusal analiz, Kimyasal değişme

1032