Seydi AYDOĞAN, Mehmet ŞAHİN, Aysun AYCACIK, Musa TÜRKÖZ

İLERİ MAKARNALIK BUĞDAY HATLARININ FARKLI ÇEVRELERDE VERİM VE KALİTE ÖZELLİKLERİ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

ASSESSMENT OF ADVANCED DURUM WHEAT LINES FOR YIELD AND QUALITY TRAITS AT DIFFERENT ENVIRONMENT

Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi

2010-Cilt: 14 - Sayı: 4

23-31

Makarnalık buğday, Tane verimi, Kalite özellikleri

Durum wheat, Grain yield, Quality characteristics

490

Benzer Makaleler

KUZEY GEÇİT BÖLGESİ BAKLAGİL-BUĞDAY SİSTEMİNDE FARKLI AZOT MİKTARLARININ GEREK-79 VE BEZOSTAYA-1 BUĞDAY ÇEŞİTLERİNİN VERİMLERİNE ETKİLERİ

Biotech Studies

Muzaffer AVCI, Nedret DURUTAN, Mustafa PALA

1-Methylcyclopropene Uygulamalarının Fuji (Malus domestica Cv. Fuji Zhen Aztec) Elma Çeşidinde Kalite Özelliklerine Etkileri

Lapseki Meslek Yüksekokulu Uygulamalı Araştırmalar Dergisi

Mustafa SAKALDAŞ, Mehmet Ali GÜNDOĞDU, Kenan KAYNAŞ

Ekmeklik Buğday Triticum aestivum L. ' ın Belirli Gelişme Dönemlerindeki Su Stresinin Bazı Kalite Özelliklerine Etkisi

Tarım Bilimleri Dergisi

Mustafa GÜLER

A research on relationships among the characters and path coefficient analysis in barley (Hordeum vulgare L.)

Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi

M.Sait ADAK, Muhip ÖZKAN, Mustafa GÜLER

Adi fiğ (Vicia sativa L.) hatları arasındaki farklılıkların belirlenmesi üzerine bir araştırma

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (:Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi)

MEHMET ALİ AVCI, AHMET TAMKOÇ

Farklı azot dozlarının makarnalık buğday F2 melez kombinasyonlarında bazı kalite parametreleri üzerine etkisi

Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

Ferhat KIZILGEÇİ, Mehmet YILDIRIM, Önder ALBAYRAK, Fatma BAŞDEMİR, Cuma AKINCI

Hatay Amik Ovası Ana Ürün Koşullarında Bazı Atdişi Mısır Çeşitlerinin Verim Ve Verimle İlişkili Özellikleri

Mustafa Kemal Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi

Ömer KONUŞKAN, İbrahim ATIŞ, Hüseyin GÖZÜBENLİ

Çeltikte (Oryza sativa L.) Tuz Stresinin Azaltılmasında Silisyumlu Gübrelemenin Etkisi

Tarım Bilimleri Dergisi

Ayhan HORUZ, Ahmet KORKMAZ