Mustafa ZEYBEK

El-tipi LiDAR Eş Zamanlı Konumlama ve Haritalama (SLAM) Sistemlerinin İç Mekân Haritalama ve Konumlandırma Amaçlı Uygulamaları

Indoor Mapping and Positioning Applications of Hand-Held LiDAR Simultaneous Localization and Mapping (SLAM) Systems

Türkiye Lidar Dergisi

2021-Cilt: 3 - Sayı: 1

7-16

Nokta bulutu, LiDAR, El-tipi lazer tarayıcı, İç mekan haritalama, Bina planı çıkarımı, Bina bilgi modeli

Point cloud, LiDAR, Hand-held laser scanner, Indoor mapping, Building plan extraction, Building Information Modeling (BIM)

628177

Benzer Makaleler

Akıllı Şehirlerde 3B Nokta Bulutu ile Digital Çözümler

International Journal of Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies

Cihan ALTUNTAŞ

Farklı Yöntemlerle Elde Edilen Parça Bulut Verilerinden Çıkarılan Modellemelerin Mukayesesi

Muş Alparslan Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi

Kaan BİRO, Muammer NALBANT

Hava LiDAR Teknikleri: Lineer LiDAR ve Foton Sayma LiDAR

Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi

Cihan ALTUNTAŞ

Otonom Araçlarda Navigasyon İçin Düşük Maliyetli, Taşınabilir ve 〖360〗^0 Görüş Alanına Sahip Yeni Bir 3B LIDAR Sisteminin Geliştirilmesi

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

Ahmet KAĞIZMAN, Erdinç ALTUĞ

Taşınabilir Lazer Tarama Sistemleri ile Farklı Alanlarda Doğruluk Analizi

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi

Zübeyir Bilal ÇAKMAK, Burak AKPINAR, Mahmut Oğuz SELBESOĞLU

BİST’TEKİ ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ FİRMALARININ VERİLERİNİN MODELLENMESİ VE GELECEK TAHMİNİ İÇİN DOĞRUSAL PİYASA MODELİ YETERLİ Mİ?

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi

Serdar NESLİHANOĞLU, Taner AKSOY

iPad Pro LiDAR sensörünün profesyonel bir yersel lazer tarayıcı ile karşılaştırmalı performans analizi

Geomatik

Ramazan Alper KUÇAK, Serdar EROL, Reha Metin ALKAN

El tipi mobil LiDAR teknolojisinin orman envanterlerinde kullanımı: Artvin-Şavşat örneği

Ormancılık Araştırma Dergisi

Can VATANDAŞLAR, Mustafa ZEYBEK, Ergin Çağatay ÇANKAYA, Tugay DEMİRASLAN, Cahit ŞAHİN, Yasin GÜNDÜZ, Ümit KORKMAZ, Mehmet Latif AVCI