Pınar BASMACI

Feminizm Bağlamında Lilith Efsanesi ve “9 Kere Leyla” Filmi

The Lillith Legend in the Context of Feminism and the Film “9 Kere Leyla”

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi

2021 -Cilt: 11 - Sayı: 3

965-980

Toplumsal Cinsiyet, Feminizm, Ataerkil İdeoloji, Eşitlik, Lilith

Gender, Feminism, Patriarchal Ideology, Equality, Lilith

31