Müberra MIZIKACI

Bir Flaneuse Yolculuğu Olarak 'İşe Yarar Bir Şey'

SineFilozofi

2021 -Cilt: 6 - Sayı: 11

845-857

Pelin Esmer, Sinema, Flaneur, Flaneuse, Gözlem

50

Benzer Makaleler

The plants consumed as food in Kemaliye (Erzincan/Turkey) district and other typical foods in this region

Biological Diversity and Conservation

ERSİN YÜCEL, A.Necati ÖZEL, İlkin ŞENGÜN YÜCEL

Anaokulu Dış Mekan Politikalarının ve Fiziksel Ortamların Çocukların Oyun Oynama Olanaklarına Etkisi

Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Mariana MOREİRA, Gueda VEİGA, Frederico LOPES, Rita CORDOVİL

Kent Meydanlarının Fiziksel Mekan Kalitesi: İstanbul Taksim Meydanı ve Yakın Çevresi

Kent Akademisi

Belma ACARLI, Tuğba KİPER, Aslı KORKUT

Fransa'da Türk Edebiyatı Üzerine Yapılmış Tezler ve ?La Présence française dans les débuts de la modernité littéraire turque? [?Modern Türk Edebiyatı'nın Başlangıcında Fransız Varlığı?] Adlı Doktora Tezi Üzerine

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi

Banu ÖZTÜRK BAYRAMOĞLU

Farklı Potasyum Dozları ile Gübrelemenin Sofralık İncirde Meyve Kalitesine Etkisi (Ficus carica L. cv Sarılop)*

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

Mahmut TEPECİK, Mehmet Eşref İRGET, Uygun AKSOY

IMPORTANCE OF EKİNVEREN FAULT IN OIL EXPLORATION IN THE BOYABAT (SİNOP) BASIN

Communications Faculty of Sciences University of Ankara Series C Biology

Nurettin SONEL

Karl Kautsky ve Ultra-Emperyalizm Kuramının Düşündürdükleri: Sosyal Demokrasi ve Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İlişkiler Dergisi

Yunus EMRE

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTELERİNDE LİSANS VE YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINA KABUL KRİTERLERİ

Sanat Dergisi

Hamdi ÜNAL