Hasan AKBULUT

Screenfest Film Festivali Sempozyumu: Türkiye’de Film Festivali Çalışmalarının İnşası

Screenfest Film Festival Symposium: The Construction of Film Festival Studies in Turkey

sinecine: Sinema Araştırmaları Dergisi

2022-Cilt: 13 - Sayı: 1

185-194

Film Festivali Sempozyumu, screenfest, film festivali araştırmaları, film festivalleri, film çalışmaları

Film Festival Symposium, screenfest, film festivals, film festival studies, film studies.

43 34

7
Benzer Makaleler

Screenfest Film Festivali Sempozyumu: Türkiye’de Film Festivali Çalışmalarının İnşası

sinecine: Sinema Araştırmaları Dergisi

Hasan AKBULUT

“GİİAS Uluslararası Günümüzde İslamî İlimler Algısı Sempozyumu II: –İslâmî İlimlerde Yeni Usul Arayışları-” 04-05 Kasım 2022, ÇANAKKALE

Hadis Tetkikleri Dergisi

Ayşe Yasemin SAİTOĞULLARI

DÜNYADA MÜZİK ARAŞTIRMALARINA GENEL BİR BAKIŞ VE KKÜ I. ULUSLARARASIL MÜZİK ARAŞTIRMALARI ÖĞRENCİ KURULTAYI

Online Journal of Music Sciences

Ali UÇAN

DÜNYADA MÜZİK ARAŞTIRMALARINA GENEL BİR BAKIŞ VE KKÜ I. ULUSLARARASIL MÜZİK ARAŞTIRMALARI ÖĞRENCİ KURULTAYI

Çevrimiçi Müzik Bilimleri Dergisi

Ali UÇAN

27-28.09.2014’de İstanbul da X. Herget Nöralterapi ve Tamamlayıcı Tıp Sempozyumu'nu ve 14-16 Mayıs 2015’de Almanya’da IV. Greifswald Sempozyumu'nu gerçekleştireceğiz. Hepinizi bu bilimsel toplantılara gururla davet ediyorum…

Bilimsel Tamamlayıcı Tıp Regülasyon ve Nöral Terapi Dergisi

Sempozyum Değerlendi̇rmesi CIDA International 2022 (3. Dijital Çağda İletişim Sempozyumu)

Yeni Medya

Bahar KAYIHAN

COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜN DENEYİMİNİN MEMNUNİYET VE DAVRANIŞSAL NİYET ÜZERİNE ETKİSİ: ADANA LEZZET FESTİVALİ ÖRNEĞİ

Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research

Özge ÇAYLAK DÖNMEZ, Tuba PEHLİVAN

ETKİNLİK TURİZMİ KAPSAMINDAKİ FESTİVALLERİN YEREL HALK ÜZERİNDEKİ OLUMSUZ ETKİLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: ULUSLARARASI SİLİFKE MÜZİK VE FOLKLOR FESTİVALİ ÖRNEĞİ

Journal of Silk Road Tourism Research

Ahmet ÇAVUŞ, Alim GÜRGAH