Engin SAKLİ

Murat Uluk ve Hakikat Sonrası Çağda Yeni Medya & Yalan Haber Kitabı Üzerine Bir Değerlendirme

Murat Uluk’s “Hakikat Sonrası Çağda Yeni Medya & Yalan Haber” Book: A Book Review

Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Araştırmaları Dergisi

2020-Cilt: 10 - Sayı: 1

1-11

Hakikat Sonrası, Haber Doğrulama, Teyit.org, Uluk, Yalan Haber

Post-Truth, Fact-checking, Teyit.org, Uluk, Fake News

175