Özgül YILDIRIM GÜNEŞ, Ahmet YUKA

ANTALYA-KALKAN MERYEM ANA KİLİSESİ (KOCA MUSTAFA CAMİ) VE YAPIYA AİT ARŞİV BELGELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

THE CHURCH OF MARY (KOCA MUSTAFA MOSQUE IN ANTALYA-KALKAN AND EVALUATION OF THE ARCHIVE DOCUMENTS OF THE BUILDING

Arşiv Dünyası

2021 -Cilt: 8 - Sayı: 2

115-129

Geç Osmanlı, Gayrimüslim, Mimari, Antalya-Kalkan, Meryem Ana Kilisesi

Non-muslims, Architecture, Antalya-Kalkan, The church of Mary, : The Late Ottoman, Non-muslims, Architecture, Antalya-Kalkan, The church of Mary

61