SERAP AKGÜN

Bölüşümsel Adalet Normlarının Çevresel Belirleyicileri: İlişki Türü ve Sorumluluk Yükleme

Situational Determinants of Distributive Justice Norms: Nature of the Relationship and Attributing Responsibilty

Türk Psikoloji Dergisi

2004-Cilt: 19 - Sayı: 54

1-17

performans

performance

170147