Nurettin YILDIZ, Tünay ŞEKER, Nadin Gürel ÖRNEKÇİ, Nevin BİRİCİ, Gülşad USLU, Mehmet KÜÇÜKYILMAZ

Karakaya Baraj Gölü Su Kalitesinin İncelenmesi

Examination Water Quality of Karakaya Dam Lake

Yunus Araştırma Bülteni

2017 -Cilt: 17 - Sayı: 3

35-45

75