Serkan ODAMAN

Yeni Düzenlemeler Çerçevesinde Türk İş Hukukunda Ödünç İş İlişkisi Uygulaması

Temporary Employment Relationship In Turkish Labour Law According To New Regulations

SİCİL İŞ HUKUKU DERGİSİ

2016-Sayı: 36

41-61

82

Benzer Makaleler

Citrus cinsi içerisinde yer alan bazı önemli türlerin genetik orijinleri

Alatarım

AYDIN UZUN, TURGUT YEŞİLOĞLU, Yıldız Aka KAÇAR, Önder TUZCU, OSMAN GÜLŞEN

The Development of a Political Awareness Scale and Psychometric Testing on Nurses in Turkey: A Methodological Study

MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi

Hilal KUŞCU KARATEPE, Aytolan YILDIRIM

Bootstrap Metodu ve Uygulanışı Üzerine Bir Çalışma 2. Güven Aralıkları, Hipotez Testi ve Regresyon Analizinde Bootstrap Metodu

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

Çiğdem TAKMA, Hülya ATIL

PERİAPİKAL GRANÜLOMLARDA İMMUNGLOBULİNLER- IMMUNGLOBULINS IN PERIAPICAL GRANULOMAS

European Oral Research

Necla TİMOÇİN, Feriha ÖZ, Bilgin ÖNER, Osman GÜMRÜ, Selda GÖKÇENER URAZ

DITERPENOID ALKALOIDS FROM THE ROOTS OF A PALE-PURPLE FLOWERING ACONITUM ORIENTALE SAMPLE GROWING IN TURKEY

İstanbul Journal of Pharmacy

A. H. MERİÇLİ, F. E. KARAGÖZ, H. ÖZÇELİK, A. H. Meriçli1, *, F. E. Karagöz1, H. A. H. MERİÇLİ1, *, F. E. KARAGÖZ1, H. ÖZÇELİK2

65 YAŞ VE ÜZERİNDEKİ GERİATRİK HASTALARDA METABOLİK SENDROM SIKLIĞI

Sağlık Bilimleri Dergisi

Ali EKECİK, Özlem AKDENİZ, A.baki AKYÜREK

Yüksek Doz Metotreksat Alan Akut Lenfoblastik Lösemili Çocuklarda, AANAT Gen Polimorfizmi ve Gen Ekspresyon Düzeyinin Araştırılması

Zeynep Kamil Tıp Bülteni

Dilara Fatma AKIN BALI, DENİZ AŞLAR ÖNER, Nejat AKAR, A. Emin KÜREKÇİ

Tracking Hand And Facial Skin Temperatures In An Automobile By Using Ir-Thermography During Heating Period

Gazi University Journal of Science

Mehmet KORUKCU, Muhsin KILIC