Benzer Makaleler

Orman Ürünleri Endüstrisinde Kalite Faaliyetlerinin İncelenmesi; Düzce İli Örneği

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi

Derya SEVİM KORKUT, Merve SARAÇ

Antibiofilm activity of trans-cinnamaldehyde, p-coumaric, and ferulic acids on uropathogenic Escherichia coli

Turkish Journal of Medical Sciences

Barbara KOT, Jolanta WICHA, Malgorzata PIECHOTA, Katarzyna WOLSKA, Agata GRUZEWSKA

Halk Eğitiminde Müziğin Yeri ve Bursa'daki Halk Eğitimi Çalışmalarına Toplu Bakış

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Üniversite Öğrencilerinin Mobil Reklamlara Yönelik Tutumlarının İzinli Pazarlama Ekseninde İncelenmesi

Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Ayşe ŞAHİN, Pınar AYTEKİN

TÜRKİYE'DE SPORCU SENDİKALARININ HUKUKÎ OLARAK KURULABİLİRLİĞİ, SENDİKALAŞMANIN SPORCU VE SPORDA DOĞURABİLECEĞİ SONUÇLAR

Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi

SEMA ALAY

Increased Incidence of Type 1 Diabetes in Children and No Change in the Age of Diagnosis and BMI-SDS at the Onset - is the Accelerator Hypothesis not Working?

Journal of Clinical Research in Pediatric Endocrinology

Barbara WASLY NAWROT, Ma gorzata W JCİK, Joanna NAZİM, Jan SKUPİE, Jerzy B. STARZYK

YENİ BİR YÜKSEK HIZLI KALP DESTEK POMPASININ SAYISAL VE DENEYSEL ANALİZİ

Selçuk Üniversitesi Mühendislik Bilim ve Teknoloji Dergisi

HASAN ÇINAR, RAFET YAPICI

Ali Şîr Nevâ’î’nin Arapça Sözlüğü Hakkında

Türk Dili Araştırmaları Yıllığı - Belleten

Ahmed ATEŞ