Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Dergisi

Cilt: 14 Sayı: 3 -2023Son Sayı