Ali ALPARSLAN

Öğretim Elemanlarının İşlerinden Tatmin, Üniversitelerinden Memnun Ve Gönüllü Olmalarındaki Öncüller: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nde Bir Araştırma

The Antecedent Of Job Satinsfaction, Satinsfaction From The University And Extra-Role Behavior: A Survey On Mehmet Akif Ersoy University

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

2014-Cilt: 6 - Sayı: 11

82-101

Job Satisfaction, Extra-role Behavior, Satisfaction From University, Satisfaction From Unit, Academic Staff

2064