Mustafa KAVRAZ, Öznur KABİL

Dersliklerin Sesin Nesnel Parametreleri Açısından Değerlendirilmesi: KTÜ Örneği

Evaluation of Classrooms in terms of Objective Parameters of Sound: KTÜ Case

Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi

2020 -Cilt: 32 - Sayı: 1

189-201

acoustic, classroom, objective parameters of sound, optimum condition

213

Benzer Makaleler

Splenogonadal fusion associated with delayed skeletal maturation: A case report and review of the literature

Pediatric Urology Case Reports

Dennis Tomio FUJİİKE, Emília Tomé de SOUSA, João Batista Gadelha de CERQUEİRA, Conceição Aparecida DORNELAS, Carlos Gustavo CARLOS GUSTAVO, José Urbano de Medeiros NETO

Nadir Bir Geleneksel Tıp Uygulaması: Olgu Sunumu

TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni

Muzaffer DURMUŞ, Alparslan Bayram ÇARLI, Uğur KARAPINAR, İlyas KESKİN

MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ -KISA FORMU İLKOKULUN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Journal of Computer and Education Research

Güney HACIÖMEROĞLU

Sampling methodolgy and nuisance thresholds for interventson against the main citrus pests

Türkiye Entomoloji Dergisi

Aydın ZÜMREOĞLU

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE’DEKİ MUHSEBE SİSTEMLERİ

Turkish Studies (Elektronik)

Mustafa ÇANAKÇIOĞLU

Dünya Sağlık Örgütü Yetiyitimi Değerlendirme Çizelgesi'nin (WHODAS 2.0) Türkçe Çevirisinin Geçerlik ve Güvenirliğinin Psikiyatri Hastaları ve Sağlıklı Kontrollerde İncelenmesi

Türk Psikiyatri Dergisi

Duygu ASLAN KUNT, İBRAHİM FERHAN DEREBOY

Prevalence of carbapenem resistant Enterobacteriaceae from a tertiary care hospital in Mumbai, India

Journal of Microbiology and Infectious Diseases

Pravin K Nair, Michelle S Vaz

Ortaokul Öğrencileri İçin Problem Çözme Becerilerine Yönelik Algı Ölçeği: Geçerlilik Ve Güvenirlik Çalışması

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yrd. Doç Dr. Didem İnel EKİCİ, Doç Dr. Ali Günay BALIM