KTÜ Fizik Bölümü 4 No’lu Dersliği ve Harita Mühendisliği Bölümü Erdoğan Özbenli Amfisi’nin Sesin Nesnel Parametrelerine Göre Değerlendirilmesi

Öz Çok sayıda insanın bir arada bulunduğu ve iletişim kurduğu mekanlarda, sesin işitsel algısının mekanın fonksiyonuna da bağlı olarak optimum koşullarda sağlanabilmesi gerekmektedir. Bu gereklilik, öncelikle mekanın tasarım aşamasında dikkate alınmalı ve denetimi sağlanmalıdır. Bunun için öncelikli olarak tasarım, akustik tasarım kriterleri doğrultusunda gerçekleştirilmelidir. Tasarım aşamasında akustik açıdan denetim; ya ölçekli fiziksel model ya da bilgisayar simülasyon yöntemi ile gerçekleştirilmektedir. Bu çalışma kapsamında, KTÜ Fizik Bölümü 4 No’lu Derslik ile Harita Mühendisliği Prof. Dr. Erdoğan Özbenli Amfisinin akustik denetimleri Odeon Version 10 Software simülasyon programı aracılığı ile gerçekleştirilmiştir. Denetimde sesin nesnel parametrelerinden RT, EDT, D50 ve STI parametreleri kullanılmıştır. Simülasyon programı ile mekanların mevcut durumu için sesin nesnel parametrelerine ait değerler elde edilmiştir. Daha sonra optimum sınırlar içinde elde edilemeyen değerlerin optimum değer aralıklarına getirilmesi için mekanların yüzey malzemelerinde değişiklikler yapılmıştır. Sonuçta tüm nesnel parametreler için değerler optimum aralıklarda elde edilmiştir.

___

[1]. Iannace G., Trematerra A., Trematerra P. (2013). Acoustic correction using green material in classrooms located in historical buildings, Acoustics Australia, Vol. 41, No. 3, December pp.213-218. [2]. Vermeir G., Geetere L.D. (2002). Classrooms acoustics in Belgian schools: Experiences, Analysis, Design, The 2002 International Congress and Exposition on Noise Control Engineering, Dearborn, MI, USA. August 19-21. [3]. Durup N., Shield B., Dance S., Sullivan R., Gomez-Agustina L. (2015). How classroom acoustics affect the vocal load of teachers, 6th International Building Physics Conference, IBPC 2015, Energy Procedia, 78, pp. 3084 – 3089. [4]. Christensen, C. L. (2009). Odeon Room Acoustics Program, Denmark. [5]. http://www.ptb.de/en/org/1/16/163/datenbank.htm Sound Absorber Materials. Erişim Tarihi: 15.12.2011. [6]. Kavraz M. (2012). The effect of sound diffusers on the objective parameters of sound: the multipurpose hall of Sultanbeyli cultural center, American Journal of Scientific Research, Issue 57, ss.37-46. [7]. Sirel Ş., (1981), Hacim akustiğinde yansışım süresi. İstanbul: Yapı Fiziği Bilim Dalı Yayınları, İDMMA Basımevi, İstanbul. [8]. Gade, A.C. (1989). Acoustical survey of eleven european concert halls. Denmark: The Acoustics Laboratory, Technical University of Denmark, Report No.44. [9]. Barron, M. (1993). Auditorium acoustics and architectural design. E & FN Spon, London. [10]. Kuttruff, H. (1991). Room acoustics, Elsevier Science Publishing, New York. [11]. Long, M. (2006). Architectural acoustics. Elsevier Inc. New York.

___

APA Kavraz, M , Kabil, Ö . (2020). KTÜ Fizik Bölümü 4 No’lu Dersliği ve Harita Mühendisliği Bölümü Erdoğan Özbenli Amfisi’nin Sesin Nesnel Parametrelerine Göre Değerlendirilmesi . Yalvaç Akademi Dergisi , 5 (1) , 43-54 .